Affiliate marketing: een kanaal in de overgangsfase

Tjeerd de Vries
Campaign Manager
23/6/21
No items found.

Het affiliate kanaal heeft niet de beste reputatie wanneer het aankomt op de transparantie en de werkwijze. Toch zijn wij er van overtuigd dat het een belangrijk kanaal is in de marketingmix en het een significante bijdrage kan leveren. Dit vereist echter wel een gedegen inspanning vanuit de adverteerder. In dit blog lees je er alles over.

Een dubieuze reputatie

Het affiliate kanaal is vaak onterecht een ondergeschoven kindje, wat er toe leidt dat adverteerders er (onterecht) relatief weinig aandacht aan besteden. Het kanaal wordt nogal eens beschouwd als “Plug and Play”, waarbij de publishers weliswaar worden voorzien van alle basisbenodigdheden als een bannerset en een productfeed, maar waarbij de essentiële, verdiepende laag in de vorm van relatiemanagement ontbreekt. Hierdoor kan een affiliate campagne relatief snel ontaarden in een zogenaamde Black Box waar weliswaar performance uit voort komt, maar waar de zo gewenste transparantie ontbreekt. Het is dan ook niet voor niets dat het affiliate kanaal door de jaren heen een soms wat dubieuze reputatie heeft verkregen. Dit is zonde, want een goed afgestemd affiliateprogramma kan een significante rol spelen binnen alle facetten van de Customer Journey. Hiernaast is het zo dat relevante affiliates vaak een aanzienlijk grotere bijdrage kunnen leveren dan waar bij een standaard samenwerking op affiliate basis sprake van is.

De noodzaak van een kritische blik

Om de volledige potentie van het affiliate kanaal te benutten en tegelijkertijd transparantie te creëren, is het in de eerste plaats noodzakelijk om voldoende tijd en aandacht te reserveren voor het kanaal. Het succes van een affiliate campagne valt of staat met de inzet van de verschillende affiliates. Voor het nastreven van een maximaal resultaat is het voor adverteerders dan ook van groot belang om zichzelf te verplaatsen in de affiliates en de eigen campagne vanuit publisher perspectief met een kritische blik te analyseren.

Laatstgenoemde is relatief eenvoudig te realiseren door een publisher account aan te maken bij het affiliate netwerk waar de campagne bij aangesloten is. Vanuit de publisher interface kan de opgetuigde campagne eenvoudig vergeleken worden met die van de concurrentie op basis van de algemene voorwaarden, het commissiemodel en de kwaliteit van de beschikbare promotiematerialen. Wanneer de eigen campagne op een of meerdere facetten in negatieve zin afwijkt van concurrerende programma’s, kan dat voor affiliates een reden zijn om de promotie van concurrerende campagnes te prefereren. Het is dan ook verstandig om op periodieke basis de campagne op basis van de genoemde aspecten te vergelijken met het andere aanbod aan campagnes binnen het marktsegment en deze kritisch te overdenken. Een belangrijke vraag hierbij is: zou ik als publisher zijnde mijn eigen campagne willen promoten? Maar zeker ook: ben ik als adverteerder zijnde tevreden met de publishers die actief zijn voor mijn programma? Het hanteren van marktconforme voorwaarden, een aantrekkelijk commissiemodel en het beschikbaar stellen van kwalitatief goede promotiematerialen is een basisvereiste om het maximale resultaat te behalen uit de samenwerkingen met de publishers.

Van affiliate naar partner marketing

Naast de verschillende basisvereisten is het eveneens relevant om te werken aan de relatie met de verschillende publishers. Het regelmatig delen van aanbiedingen en een snelle, goede respons op vragen vanuit de publishers is een goed vertrekpunt.

Nu is het niet per definitie zo dat dit betekent dat de adverteerder met elk van de aangesloten affiliates een warme band op moet bouwen. Vaak is er namelijk sprake van een selecte groep publishers die verantwoordelijk zijn voor het grootste gedeelte van de performance van de campagne. Het is dan ook belangrijk om juist met deze groep publishers een goede relatie op te bouwen. Door strategische samenwerkingen aan te gaan die voor beide partijen interessant zijn is het mogelijk om het algehele niveau van de affiliate campagne aanzienlijk te verhogen. We hebben het al eens eerder benoemd, maar hierbij verschuift de focus als het ware van affiliate marketing naar partner marketing. Dit is een ontwikkeling die al enige tijd gaande is en is dan ook de frisse vernieuwende wind die het kanaal zo hard nodig had. Een ontwikkeling die de toekomst van het affiliate kanaal veilig stelt.

Goed om te benoemen is dat dergelijke strategische partnerships zich niet beperken tot een samenwerking op basis van een standaard Cost Per Sale vergoeding. Strategische partnerships bieden juist ruimte om ook andere vergoedingsmodellen en afwijkende vormen van promotie af te stemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afstemmen van de promotie van de voor de adverteerder belangrijkste momenten door het jaar heen en het inplannen van evaluatiemomenten, waarbij zowel adverteerder als publisher de kans krijgt om zijn zegje te doen.

Middels strategische partnerships krijgt de adverteerder dan ook meer grip op en duidelijkheid over de wijze waarop de promotie door de publisher plaatsvindt. Het kiezen voor een strategische samenwerking met een selectie partners in plaats van het hanteren van een meer algemene, kwantitatieve benadering draagt dan ook significant bij aan de transparantie van het affiliate kanaal.

Het belang van relatiemanagement

Om de volledige potentie van het affiliate kanaal te kunnen benutten is het niet alleen een kwestie van het aanreiken van alle mogelijke handvatten in de vorm van promotiematerialen, een aantrekkelijk commissiemodel en duidelijke voorwaarden. Relatiemanagement speelt een niet te negeren rol. Door de focus te leggen op een sterke relatie met de publisher verkrijgt de adverteerder niet alleen de gunfactor, maar kan er op een transparante wijze toegewerkt worden naar de best mogelijke resultaten waarmee het affiliate kanaal uiteindelijk een significante(re) rol kan spelen binnen de gehele marketingmix en daarmee de erkenning krijgt die het verdient.