Hoe creëer ik een sterke innovatiecultuur voor e-commerce groei?

Rik van den Wijngaard
Founder & Creative Director
17/2/22
No items found.

Binnen het landschap waar Yellowgrape in opereert, vormt de bouwsteen innovatie een cruciale rol. Innovatie is de motor achter het kunnen voorspellen, optimaliseren en realiseren van e-commerce groei voor onze klanten. Binnen Yellowgrape zien we innovatie daarom niet als een los project, maar als een doorlopend proces. De rode draad in onze visie en aanpak. Niet voor niets vormt het een van onze kernwaarden: Pioniersdrift. Hoe we deze belofte nastreven een innovatiecultuur hebben gecreëerd lees je in deze story.

Bij Yellowgrape willen we de absolute nummer 1 agency blijven binnen het e-commerce landschap. Extern op resultaat en intern op ontwikkeling. Dat bereik we alleen als we continu onszelf proberen te verbeteren. Maar dus ook: dat iedereen weet wat het uiteindelijke hoogste doel is wat we samen willen bereiken met onze klanten.

Verder kijken dan omzettargets en declarabiliteit

Binnen onze innovatiecultuur is innoveren en verbeteren daarom verheven tot een van de kernactiviteiten van onze organisatie. Alle collega’s krijgen het vertrouwen en de middelen van hun leidinggevende om te experimenteren, fouten te maken en verbeteringen door te voeren in en om de hele organisatie. Je wordt aangemoedigd om verder te kijken dan alleen de omzettargets en declarabiliteit. 

De drie essentiële randvoorwaarden van een innovatiecultuur

Om deze belofte na te streven, hebben we binnen Yellowgrape gezamenlijk een aantal randvoorwaarden neergezet. Deze randvoorwaarden vormen de essentiële basis voor het creëren van een innovatiecultuur. Zonder deze randvoorwaarden blijft innovatie een holle term en daarmee te abstract. De randvoorwaarden vormen het fundament en maken het mogelijk om innovatie te verankeren. Ze geven sturing aan hoe iedereen met elkaar omgaat. Maar wat is eigenlijk onze innovatiecultuur en hoe maken we dit waar aan de hand van de drie randvoorwaarden?

Randvoorwaarde 1
Geef creativiteit van medewerkers de ruimte

Het e-commerce landschap is een buitengewoon complex en beweeglijk vakgebied. De essentie van Yellowgrape is dat al onze collega’s dit vakgebied doorgronden. Deze virtuositeit valt of staat bij onverminderde inzet en betrokkenheid. Zowel intern als in de samenwerking met onze klanten en partners. Zo horen we dagelijks van gebruikers en stakeholders wat ze wel en niet fijn vinden. Wat ze missen of juist anders willen zien. Zonde als deze waardevolle input onbenut blijft. Binnen Yellowgrape wordt deze input daarom ook echt gebruikt. Evenzeer worden collega’s uitgedaagd om hun inzichten om te zetten in goede ideeën.

Heb je een goed idee? Probeer het maar!

Om dit mogelijk te maken is er ruimte voor eigen initiatief en zijn er vaste momenten en plekken ingericht bij Yellowgrape. Hier worden ideeën niet alleen maar verzameld, geëvalueerd en waar nodig aangevuld. Men wordt ook getriggerd om de ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Dit doen we zowel intern als in samenwerking met onze klanten.

Hiermee hebben onze collega’s de ruimte om op kleine en grote schaal te experimenteren. Heb je een goed idee? Probeer het maar! En deel het idee vooral met anderen. Van de leiderschapsstijl binnen Yellowgrape vraagt dit werken op basis van vertrouwen. Zo begeleiden we onze collega’s binnen de gestelde visie en faciliteren hen met hun idee. Zo zorgen we met elkaar dat we kunnen leren van eventuele fouten. 

Randvoorwaarde 2
Alloceer tijd, budget en kaders

Innoveren is een kwestie van experimenteren, fouten maken en de goede dingen hergebruiken of verbeteren. Dit proces heeft voldoende tijd nodig. De ervaring is dat deadlines en andere vormen van tijdsdruk dan ook averechts werken. Wanneer medewerkers continu bezig moeten zijn met conversie targets en de to-do list van vandaag, is er geen tijd voor iets vernieuwends.

Zowel vanuit de samenwerking met onze klanten als onze interne projecten, is een duidelijk kader waarbinnen creativiteit en innovaties welkom zijn. Biedt het type samenwerking met de klant ruimte voor verbetering in het proces? Of juist voor het oppikken van suggesties bij de bestaande campagnes? Hiermee wordt tevens de ruimte en tijd bepaald om te experimenteren op de projecten.

Druk van de operationele ketel 

Is het experimenteren direct declarabel of vraagt het investering vanuit Yellowgrape? Medewerkers beheren bij ons zelf het ‘innovatiebudget’. Samen met een team lead stemmen zij namelijk af hoe de beschikbare uren worden ingezet in relatie tot de innovatie(s). Zo maken we inzichtelijk of de druk van de operationele ketel is en innovatie voor operatie gaat.

Randvoorwaarde 3
Creëer een ecosysteem van technologie

Technologie is binnen ons vakgebied essentieel om innovatie te ondersteunen. Intern is het met name op gebied van transparantie belangrijk om de juiste technologie te kiezen. Met behulp van een samenwerkingsplatformen zoals Miro en FigJam kunnen we de doelstellingen in het oog houden en samenwerken aan de bedachte initiatieven. 

Gecombineerd met Slack en ClickUp creëren we een marktplaats achtig ecosysteem waar iedereen ideeën en kansen kan aandragen. Het ecosysteem is primair gericht op de samenwerking met de klant en hanteert als uitgangspunt de customer lifecycle. Iedereen kan bij andermans project aanhaken. Het ecosysteem wordt zo een onuitputtelijke bron van innovatie, gericht op het behalen van de business doelstellingen. Hiermee is meteen de geschiedenis zichtbaar van eerdere initiatieven. We houden de vorderingen bij en geven elkaar – zowel klanten, management als werknemers – inzicht in het proces. Dit komt de betrokkenheid ten goede en houdt iedereen scherp om ideeën en innovaties ook daadwerkelijk uit te voeren.

Synergie behalen met technology partners

Technologische ontwikkelingen binnen het e-commerce landschap volgen zich in rap tempo op. Bijblijven en voorop lopen binnen dit landschap is essentieel. Het zijn vereisten om onderscheidend te blijven van. andere agencies. Technologie heeft hier een sleutelrol en is op extern vlak een belangrijke pijler in de samenwerking met onze technologie partners (tooling).

In de samenwerking tussen agencies en technologie partners (tooling) wordt veelal gewerkt met een prefered supplier model en kickback fees. Motivatie om samen te werken is dan louter financieel gedreven. Daarmee komen business doelstellingen, customer success en innovaties op de tweede plaats. Yellowgrape draait dit volledig om en selecteert uit kiest bewust een belang van customer succes en innovatiekracht in de samenwerking. Gezamenlijk voorop willen lopen en hiermee customer success behalen. Dit vraagt een ‘fit’ binnen de samenwerkende teams. Inbreng en feedback van alle collega’s spelen hier een belangrijke rol om bijvoorbeeld de roadmap van technologische innovaties te definiëren.   

Meetbaar maken van succes

Als er geen structuur meer is om het effect van innovatie vast te stellen, kunnen we ook niet verwachten dat het een verankerd onderdeel van onze cultuur wordt. Bepalen of innovaties succesvol zijn - of kunnen worden - is daarom een terugkerend onderdeel geworden binnen onze organisatie.

Innovatie projecten lopen binnen Yellowgrape uiteen over twee assen. De verticale as van interne, persoonlijke ontwikkeling tot externe klant- en branche innovaties. En de horizontale as van verbetering tot aan baanbrekend. Concreet meetbaar maken van succes wordt binnen Yellowgrape niet alleen opgehangen aan financiële targets. Eerder benoemden we al over dat deadlines en andere vormen van targets juist averechts werken op de innovatiedrift. 

De combinatie van ambitieuze klantdoelstellingen en een sterke innovatiecultuur is een krachtig middel om next level e-commerce groei te realiseren en in goede banen te leiden. Klinkt goed? Dan is de volgende vraag: is je bedrijf er klaar voor?