Mastering Affiliate Success: jouw stappenplan richting 2024

Tjeerd de Vries
Campaign Manager
17/10/23
Marketing

De gemiddelde affiliate campagne die wij tegenwoordig aantreffen is simpel gezegd ondermaats. Hoewel de adverteerder in kwestie doorgaans denkt dat het kanaal gezond is, is er vaak nog veel ruimte voor verbetering. Het kanaal wordt door vele adverteerders gezien als het ‘minder belangrijk’ kanaal. Er wordt zodoende onvoldoende aandacht aan besteed of overgelaten aan z’n lot. Wanneer wij adverteerders vragen naar de performance en ervaringen met affiliate marketing, wordt veelal gezegd dat het ooit is aangezet en ‘het loopt wel vanzelf’. Door onze jarenlange ervaring met affiliate marketing weten wij het belang van een goede affiliate campagne én de toegevoegde waarde die het biedt in de kanalenmix. Echter: hiervoor moet het optimaal worden ingericht. Bij Yellowgrape weten we als geen ander hoe dit aan te vliegen, rekening houdend met de belangen van de klant.

Campagne voorwaarden

De eerste stap is het inzichtelijk maken van hoe de huidige campagne voorwaarden zich verhouden tot de voorwaarden van concullega's in de markt. Hoewel dit veelomvattend is, doelen we hier met name op de cookieduur, commissiestructuur, attributie en al dan niet toestaan van verschillende type publishers: mail partijen, cashback etc.  

Logischerwijs is het van belang dat deze gestelde voorwaarden minstens gelijk, of liever iets interessanter zijn voor de publishers,dan dat de voorwaarden die de concurrentie biedt. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat de publishers in kwestie op basis van alleen de voorwaarden al kiezen voor één of meer van de vergelijkbare andere aanbieders.

Het bepalen van de voorwaarden voor jouw affiliate campagne, gebeurt aan de hand van een uitgebreide analyse. Onze brede ervaring binnen het affiliate landschap, stelt ons in staat om marktconforme voorwaarden op te stellen. Hierbij houden we onder meer rekening met jouw brand-identity, marges per categorie/collectie en een gezonde, maar aantrekkelijke vergoeding per segment.

Opschonen publisher bestand

Affiliate campagnes die al langer bestaan hebben doorgaans met aanvullende uitdagingen te maken. Niet alleen zijn de campagne voorwaarden niet meer accuraat, ook is het eerder aangesloten publisher bestand vaak verouderd. Publishers zijn opgeheven, niet meer actief of in sommige gevallen hebben zij zelfs hun focus verlegd qua onderwerp.

Een continue monitoring van het aangesloten publisher bestand is derhalve van vitaal belang. Je wilt als adverteerder natuurlijk voorkomen dat jouw promotiematerialen op websites terechtkomen die weinig tot geen raakvlakken hebben met jouw webshop. Of, nog erger, een negatieve invloed kunnen hebben op het aanzien van jouw webshop.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan publishers die een link naar jouw aanbod van gereedschap en klusproducten plaatsen op een website over de nieuwste damesmode. 

Dit is echter een tijdrovend proces dat uit meerdere stappen bestaat. Zo is het allereerst van belang om in kaart te brengen welke aangesloten publishers überhaupt nog actief zijn. Inactieve publishers kunnen uit het publisher bestand verwijderd worden, om zo als adverteerder het overzicht te kunnen behouden. Anderzijds is de kans ook groot dat er publishers zijn die weliswaar op basis van hun doelgroep uitstekend bij je webshop aansluiten, maar simpelweg inactief zijn. Om wat voor reden dan ook. Dit zijn vaak publishers die alleen even een zetje in de goede richting nodig hebben om de promotie (weer) op te kunnen pakken. Het derde element van dit proces behelst het in kaart brengen van de relevante publishers in het netwerk die nog niet zijn aangemeld voor het programma. Het is immers een gemiste kans als dit soort publishers wél waarde toe kunnen voegen aan jouw affiliate campagne, maar (nog) niet zijn aangesloten.

De afhankelijkheid netwerk/account manager

De groei van de affiliate netwerken over de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat ook de samenwerking tussen adverteerder, het netwerk en publishers is veranderd. Hoewel alle netwerken beloven zowel de publishers, als de adverteerders goed te begeleiden in het behalen van hun doelstellingen, is het voor hen simpelweg niet haalbaar om iedere affiliate campagne hierin optimaal te begeleiden. Dit gaat ten koste gaan van de snelheid waarmee je bijvoorbeeld in het netwerk met publishers wilt handelen, problemen kunt oplossen of advertentiemateriaal kunt aanpassen. Belangrijke werkzaamheden die je logischerwijs niet altijd zelf kunt oplossen.

Yellowgrape is echter voor een groot aantal adverteerders actief binnen het affiliate landschap. Hierdoor zijn de lijntjes met de meest relevante publishers uit ieder segment erg kort, waardoor wij in staat zijn om zeer snel te handelen in situaties waarin dit noodzakelijk is. Wij schakelen dus zowel via het netwerk met de relevante publishers, maar hebben ook direct contact met diverse publishers. 

Dit stelt ons in staat veel flexibeler te handelen in het maken van afspraken met publishers, wat de kwaliteit van de gevoerde promotie ten goede komt. Zo maken wij bijvoorbeeld afspraken met publishers, die niet voor een enkele adverteerder gelden, maar voor ons hele bestand. Hierdoor profiteert iedereen mee van bijvoorbeeld een grootschalige inkoop van mailings of posities.

Door de directe contacten met publishers, verdwijnt de volledige afhankelijkheid van het affiliate netwerk, wat jouw campagne een groot voordeel geeft ten opzichte van je concullega’s. Op deze manier loop je geen kansen mis. Kansen die je, indien je volledig afhankelijk zou zijn van een affiliate netwerk, wellicht niet eens had kunnen benutten. Yellowgrape neemt als het ware de rol van de dedicated account manager van het netwerk over.

Campagne materialen

Zonder goed campagnemateriaal ben je als adverteerder nergens. En waar baseer je deze materialen op? Juist: een marketingkalender. Doe je dit niet, dan blijf je toch al snel binnen de gebaande paden; een standaard bannerset, een handvol tekstlinks en een XML productfeed, direct vanuit je CMS. Niet onderscheidend ten opzichte van je concurrentie en daar vinden wij wat van. 

Productfeed

Juist de productfeed speelt in vele gevallen een belangrijke rol in de promotie. In de afgelopen jaren is het helaas meer regel dan uitzondering dat affiliate campagnes jarenlang actief zijn geweest zonder een (goed ingerichte) productfeed. Gemiste kans! Veel adverteerders vergeten dat een deel van de relevante publishers niet in staat zijn de productfeeds voor de adverteerders goed in te zetten als deze in de basis niet goed is ingericht. Wellicht geen eenvoudige klus voor adverteerders zelf, maar een koud kunstje voor ons!

Beeldmateriaal

Publishers willen jou niet alleen promoten door hun websitebezoekers direct naar jouw homepage te sturen. Juist de categoriepagina’s, best verkochte producten of specifieke landingspagina’s voor acties of nieuwsbrief inschrijvingen zijn interessant. Een specifieke landingspagina, verhoogt de kans op conversie. Zorg daarom voor een uitgebreid aanbod aan beeldmateriaal. 

En met alleen bannersets ben je er niet. Je helpt de publishers een handje door hen een set afbeeldingen beschikbaar te stellen die zij kunnen inzetten ter ondersteuning van hun content. Hoe mooi als jouw productafbeeldingen tenslotte schitteren tussen de geschreven content, in plaats van de afbeeldingen van jouw concurrent! 

Hierbij geldt: hoe meer input je de publishers biedt, hoe beter. Het aanbieden van een breed scala aan materialen is een uitstekende manier om jouw campagne te onderscheiden van die van concurrenten binnen hetzelfde marktsegment. Bovendien kun je hiermee de gunfactor verkrijgen bij de publishers, waardoor zij de promotie van jouw campagne zullen prefereren boven de promotie van een concurrerende campagne. 

Deeplinks

Een onderdeel van het promotiemateriaal dat vaak door adverteerders over het hoofd wordt gezien, zijn de deeplinks. Simpel gezegd: je geeft de publisher  tracking links naar specifieke categorieën of producten binnen je webshop. Hoewel het aanbod bij veel programma’s erg summier is, is een zo uitgebreid mogelijk aanbod van deze deeplinks een onderschatte succesfactor. 

Het is dan ook absoluut aan te raden om de webshop structuur zo volledig mogelijk door te vertalen naar het aanbod aan deeplinks. Een goed, uitgebreid aanbod aan deeplinks heeft een significant effect op de mate waarin de campagne gevonden kan worden door publishers binnen het netwerk. 

Mailings

De inzet van e-mail publishers binnen het affiliate kanaal is ook een effectieve manier om je productaanbod bijeen brede doelgroep snel onder de aandacht te brengen. Het regelen van mailings bij individuele e-mail publishers is echter een tijdrovende bezigheid. Bovendien kan het inkopen van losse, op zichzelf staande mailings aardig in het papierwerk lopen. Het is dan ook aan te raden om dit per kwartaal of zelfs voor een langere periode in te kopen/te reserveren om hier je voordeel mee te doen. Analyseren van de resultaten loont. Aan de hand van de resultaten kun je nog scherper inkopen ofwel targeten. Het is bij Yellowgrape meer regel dan uitzondering dat wij met de meest gerenommeerde e-mail publishers een korte lijn hebben om onze affiliate campagnes tegen een goed tarief te ondersteunen. 

Beloning naar bijdrage

Het al dan niet slagen van een affiliate campagne hangt voor een groot deel af van de ingestelde beloning. Een CPS (Cost Per Sale) vergoeding die lager ligt dan die van de concurrentie, of om simpelweg niet marktconform is, is vaak een belangrijkste oorzaak voor het niet van de grond komen van een campagne. 

Dankzij onze in-depth affiliate marketing kennis zijn wij in staat om, met behulp van een uitgebreide concurrentieanalyse, een marktconform commissiemodel uit te werken. Hierbij weet Yellowgrape welke publishers goed gedijen bij een publisher-specifieke beloning. Dit om het maximale resultaat uit de onderlinge samenwerking na te streven. Daarbij weten wij als geen ander: verschillende business modellen vragen om verschillende beloningsvormen. Daarin laten we ons niet beperken tot de meest gangbare vorm van een CPS, maar kijken wij ook naar CPL, fixed fees, staffels, marges en meer.

Hiermee brengen we de beste publishers binnen het marktsegment in kaart, om ze vervolgens aan te sluiten en te activeren. Hiermee genereren we full-funnel zichtbaarheid. 

Keuring en uitbetaling

Een snelle en vloeiende uitbetaling is voor publishers even belangrijk als een marktconforme commissiestructuur. Je kunt publishers immers een hoge CPS-commissie in het vooruitzicht stellen, maar wanneer de uitbetaling vervolgens een half jaar op zich laat wachten, maakt dit de campagne alsnog minder interessant voor de publishers om te promoten. 

Publishers zullen eerder geneigd zijn om te kiezen voor de promotie van een campagne waarbij de commissie iets lager ligt, maar waar sprake is van een snelle uitbetaling, dan voor een campagne met een hogere commissie, maar trage uitbetaling. De boodschap is simpel. Door een snelle keuring van de orders en vervolgens een snelle uitbetaling van de commissie, zorg je voor waardering bij publishers. Hierdoor zullen ze ook eerder geneigd zijn extra moeite te stoppen in de promotie van jouw campagne. 

Een manier om dit voor elkaar te krijgen is door het snel keuren van de transacties. Bij nieuwe affiliate campagnes standaardiseren we deze terugkerende klus. Bij affiliate campagnes die wij overnemen, brengen wij in kaart wat de eerste optimalisaties zijn om dit proces te verbeteren, zodat het de samenwerking ten goede komt.

Monitoring en attributie

Het opstarten van een succesvol affiliate programma is één, maar een goede monitoring is twee. De ervaring leert dat veel adverteerders ervoor kiezen om een programma op te starten, en dit vervolgens laten draaien en er amper naar om kijken. Dit komt vanuit de gedachte dat, wanneer een affiliate programma eenmaal staat, de performance vanzelf volgt. Het is echter van groot belang om een affiliate campagne op doorlopend te monitoren. Zo voorkom je dat er onnodige kosten gemaakt worden of dat publishers de grenzen van de samenwerking opzoeken. 

Bij onze analyse en monitoring van de campagne kijken wij altijd naar de toegevoegde waarde van het kanaal. Een goed afgestemd affiliate kanaal is immers juist toegevoegde waarde binnen de gehele kanalenmix. Hierbij is het van belang om er bewust van te zijn dat publishers, ook al krijgen zij volgens de tracking de order niet toegewezen, wél een significant aandeel kunnen hebben bij de totstandkoming van de order. 

Er zijn adverteerders die ervoor kiezen om orders die, volgens tracking niet dankzij het affiliate kanaal gedaan zijn, te annuleren. Hierdoor komen publishers in veel gevallen steeds met lege handen te staan. Hiermee demotiveer je publisher en help je eigenlijk het affiliate programma om zeep. Een averechts effect, zonde! 

Hier hebben wij bij Yellowgrape een eigen visie op, de toegevoegde waarde van het affiliate kanaal en het belang van attributie dat hier bij komt kijken.  De publishers zelf kunnen er natuurlijk niets aan doen dat zij overschreven worden door andere kanalen binnen de marketingmix. Sterker nog, de toegevoegde waarde van het affiliate kanaal zit hem juist in de samenwerking met upper-funnel publishers als content sites en blogs. Laat het nou net de publishers zijn die met name een informerende rol vervullen, waarbij zij de interesse van de consument aanwakkeren. Door, met het oog op attributie, rekening te houden met deze publishers, door hen daadwerkelijk te belonen voor de geleverde bijdrage, kan er aan een kwalitatieve, consistente samenwerking gebouwd worden. 

Affiliate nu ook voor jou een gegarandeerd succes

Onze jarenlange ervaring binnen de affiliate markt stelt ons in staat om een uitgekiende strategie uit te werken en vervolgens toe te passen. Het eindresultaat? Een state-of-the-art affiliate programma dat daadwerkelijk van toegevoegde waarde is binnen je gehele kanalenmix. 

Wil je jouw affiliate campagnes naar een hoger niveau tillen en toekomstbestendig maken? Neem vooral contact met ons op. Wij helpen je er graag bij!